ROZKŁAD EKSERYMENTÓW PANA KORKA:

  we WRZEŚNIU - woda,

  w PAŹDZIERNIKU - ziemia,

  w LISTOPADZIE - powietrze,

  w GRUDNIU -

  w STYCZNIU -

  w LUTYM -

  w MARCU -

  w KWIETNIU -

  w MAJU -

  w CZERWCU -

  w LIPCU -

  w SIERPNIU -