GABINET LOGOPEDYCZNY


Zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną DZIECI NIE TYLKO UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ORAZ MŁODZIEŻY.
Prowadzimy również naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
Nasza oferta skierowana jest do osób z:
- niezakończonym oraz opóźnionym rozwojem mowy,
- wadami wymowy,
- afazją,
- dysleksją,
- autyzmem oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu,
- dwujęzycznością,
- mutyzmem.

Diagnoza obejmuje sprawdzenie budowy i funkcjonowania narządów mowy, funkcji oddechowo – połykowych, poziomu rozumienia mowy, ekspresji słownej, zasobu słownictwa (czynnego i biernego), tempa mowy i jej płynności, słuchu fizycznego i fonematycznego, artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, zdolności czytania, pisania, powtarzania i nazywania.
Terapia logopedyczna jest dostosowywana indywidualnie do możliwości dziecka. W trakcie zajęć stymulujemy również równolegle funkcje wszystkich sfer poznawczych aby zoptymalizować wyniki terapii.

Serdecznie zapraszamy !!!

Czas trwania zajęć logopedycznych to 60 min., koszt to 60 zł/h