STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„ CHATA SKRZATA”
W WĘGRZCACH