Gabinet Terapii CHATA SKRZATA w Węgrzcach

powstał jako odpowiedź na coraz częstsze występowanie zaburzeń rozwojowych u dzieci, zarówno w sferze psychicznej, jak i logopedycznej, a także funkcji sensorycznych. Występowanie tych zaburzeń obserwujemy, gdyż od kilku już lat pracujemy zarówno z maluszkami, jak również z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.
Wiemy również, że często dojazd do Krakowa jest jednym z wielu niedogodności, które rodzice dzieci muszą pokonać. Stąd pomysł, aby przy funkcjonującym już przedszkolu otworzyć Gabinet Terapii.
Najważniejszym czynnikiem warunkującym terapię oprócz odpowiedniego planu jest czas jej rozpoczęcia. Obecnie dysponujemy wiedzą i narzędziami, dzięki którym możliwe jest postawienie bardzo wczesnej diagnozy (w pierwszych miesiącach życia) i rozpoczęcie terapii m.in. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takie działania bardzo często są gwarantem sukcesu terapeutycznego. Dzieci objęte programem wczesnego wspomagania rozwoju mają szansę na wyrównanie braków i opóźnień w rozwoju i rozpoczęcie masowej edukacji szkolnej.

Proces terapii składa się z 2 etapów:
1. diagnozy
, która obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz systemu językowego dziecka. Wynikiem diagnozy jakościowej jest wykrycie braków i opóźnień oraz określenie zaburzenia lub ryzyka jego wystąpienia w przypadku braku rozpoczęcia stymulacji. Efektem diagnozy jest wydanie opinii i/lub ustalenie indywidualnego szczegółowego planu terapii. Diagnozy dokonuje specjalista: psycholog, neurologopeda/logopeda, pedagog.
2. terapii, która ma na celu stymulację psychoruchową oraz rozwój emocjonalno-społeczny i językowy dziecka.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA: Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożonego niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Ogólny program WWRD:
- terapia logopedyczna/neurologopedyczna – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
- terapia psychologiczna – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.
- terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami.
- fizjoterapia – usprawnianie zaburzonych funkcji ruchowych.
- współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka, omawianie postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywanie nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.
- współpraca z innymi specjalistami.